img_1_1427250681

Anggana Villa | Biệt thự ở Bali, Indonesia – René Kroondijk

Ngoại thất Nội thất Từ Kiến trúc sư Biệt thự Anggana nằm trong khu vực Canggu, nơi nổi tiếng của Bali, với thiên nhiên xanh tốt, đơn giản và đẹp như tranh vẽ; một nơi hoàn hảo để thưởng thức lối sống nhiệt đới. Kiến trúc sư René kroondijk đã hoàn thành các cấu trúc…

ngamwongwan-house-junsekino-architect-and-design_untitled_panorama53-2

Ngamwongwan House | Nhà ở Bang Khen, Bangkok, Thái Lan – Junsekino Architect and Design

Ngoại thất Nội thất Từ kiến trúc sư. Sự hiểu biết về một loại vật liệu dù nhỏ nhất vẫn có thể cấu thành nên diện mạo kiến trúc. Sự khởi đầu của dự án với các khái niệm cơ bản tập trung vào một loại vật liệu phổ biến nhất, một viên gạch. Jun Sekino…